28 maj 2008

Sendbacterium sendrae


Sendra, (Andra namn: sendälska, Hansends sjukdom), en infektionssjukdom orsakad av bakterien Sendbacterium sendrae. Man räknar med att det finns ca 10 miljoner sendrasjuka i världen, främst i sticky länder med diskutabel utvecklingsnivå. Förr trodde man att sjukdomen var smittsam och obotlig och de drabbade isolerades därför i sendälskekolonier. Sådana kolonier existerar fortfarande, bland annat på västkusten Det har senare visat sig att sjukdomen relativt enkelt kan botas genom vilodagar. Bibeln omnämner sendälska flera gånger, men det är tveksamt om det är samma sjukdom som avses.

Inga kommentarer: