06 september 2008

Ulorna

Mackan promenerar försiktigt längs Brofjordens stränder.


Inga kommentarer: