07 december 2008

Deadline för synpunkter 19/1-09 + invigning

"Den nya bebyggelsen i kv Lejonet, Cedern och Eken omedelbart öster om Fabriksgatan bör få en utformning som i skala och identitet för vidare den karaktär som finns utefter Fabriksgatan idag."


Kvarteret Lejonet, det är Fabbens barrio det. Nu är det alltså på gång, den stora omöbleringen som hängt över oss sedan förra århundradet är annonserad. Mässan vill ha plats och de och de med. Men ovanstående citat ger en viss förhoppning om att Åkes trashVolvo kommer att stå kvar på baksidan även i framtiden. Vad som kommer att hända med Fabben efter att rivningskulan svingat färdigt är inte klart på långa vägar men enligt en tung källa är det inte kört på något sätt. På ett ungefär låter det så här: "De måste erbjuda en likvärdig lokal". Vill du ta del av vad som är på gång så läs igenom Programmet. Och har du synpunkter så är deadlineen 19/1-09.

Men upp med mungiporna nu! Det är snart invigning av de färska och fruktade boulderväggarna på Doomen. Givetvis är det handsprickan genom och förbi taket som står i centrum. Denna desperate hate machine bör generera god Fa feeling. Har du nog med kött på knogarna för att greppa kanten först av alla, ända från sittstarten?

Klicka till GB och klicka igen för information.

Sendit gillar Klätterbilders Söndagsbilaga: "(Jason Kehl jag tittar på dig)".

Inga kommentarer: